Przejdź do treści

SSI React right

Ten program uczy umiejętności i koncepcji wymaganych do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych i spełnia wymagania dotyczące pierwszej pomocy / RKO dla programów szkoleniowych SSI.

React Right to program szkoleniowy SSI uczący działania w nagłych wypadkach, składający się z następujących podstawowych elementów: ocena podstawowa, umiejętności udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej, techniki podstawowej stabilizacji oraz dwa opcjonalne elementy: podawanie tlenu w nagłych wypadkach nurkowych i podstawy automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED). Studenci, którzy ukończą ten program, uzyskują certyfikat specjalizacji SSI React Right.

Wymagania wstępne

Brak wymagań. Kurs jest otwarty dla wszystkich.

Czas trwania

1 dzień

Kurs składa się wyłącznie z sesji teoretycznych

Co przynieść

Nic! Wszystko zostanie przez nas zapewnione

Cena

220 € + materiały i opłata certyfikacyjna (85 €)

Czego się nauczysz

  • Ten kurs uczy kroków i technik postępowania w nagłych wypadkach zagrażających życiu. Przećwiczysz osiem umiejętności pomagania pacjentom, którzy nie oddychają, nie mają rytmu serca, mogą mieć uraz kręgosłupa, mogą być w szoku lub mogą mieć poważne krwawienie. Dowiesz się, jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i nadal monitorować pacjenta, aby zapewnić mu wszelkie możliwe szanse na przeżycie w oczekiwaniu na przybycie pogotowia ratunkowego.
  • Ponieważ wiele schorzeń nie zagraża życiu, a usługi ratownictwa medycznego są czasami opóźnione lub niedostępne, ten kurs uczy, jak udzielić pierwszej pomocy, która łagodzi ból i zmniejsza ryzyko dalszych obrażeń. Nauczysz się oceniać różne urazy i choroby oraz ćwiczyć bandażowanie i unieruchomianie.
  • Ten kurs koncentruje się na szkoleniu w zakresie RKO i nauczaniu uczestników, jak korzystać z AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego). Jeśli wymagania dotyczące miejsca pracy lub przepisów rządowych określają to szkolenie, kurs CPR i AED spełnia tę potrzebę. Ten kurs jest często zintegrowany z programami pierwszej pomocy w pracy.
  • Dobrym pomysłem jest odświeżanie umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i udzielania pierwszej pomocy co 24 miesiące, i właśnie temu ma służyć kurs przypominający. Koncentrując się na kluczowych umiejętnościach, kurs pozwala być na bieżąco i być gotowym do udzielenia pomocy w razie potrzeby.

Naucz się podstawowych umiejętności pierwszej pomocy w nagłych wypadkach dzięki specjalnemu kursowi SSI React Right